top of page

DIŞ MEKAN ISITMADA

Neden İnfrared?

INFRARED IŞINIM VE RADYANT ISITMA

Bu iki kavramın yan yana oluşturduğu sistemi daha iyi özümseyebilmek için doğaya, yani bunun günlük yaşamımızdaki en çarpıcı örneği olan güneşe kısaca değinmek yararlı olacaktır.

Güneş; ışınım spektrumu içerisinde yer alan ULTRAVIOLE(UV),VISIBLE LIGHT(VL) ve INFRARED(IR) ışınımlarının tamamını yayar. Biz konumuz nedeniyle sadece IR ışınımını inceleyeceğiz.

Güneş tarafından yayılan IR ışınımı, dünyayı çevreleyen atmosferden geçer ve sadece dünya yüzeyine çarptığı anda soğurulup sıcaklık artışına neden olur. Bu esnada IR ışınımın içinden geçtiği atmosfer soğuk kalır. Çünkü IR ışınımların dalga boyu havanın soğuracağı dalga boyunun dışında olduğu için hava, infrared ışınımları soğuramaz ve dolayısı ile de sıcaklığı artmaz.

Bu gerçeklik; “RADYANT ISITMA, HAVAYI ISITMADAN İNSANLARI ISITIR” söyleminin nedenini oluşturur. Bir başka deyişle, kışın ya da baharda anlık olarak bulutun arkasına saklanıp geri çıkan güneşin, anında hissettirdiği sıcaklık farkını izah eder. Ya da aynı gün ve bölgede ancak biri güneşin altında; diğeri ise gölgede kalan iki otomobilin içinde oluşan  büyük sıcaklık farkını izah eder.

Sonuç olarak Radyant Isıtma, faydalı ısısının % 50 den fazlasını infrared ışınım tekniği ile  kullanıma sunan ve bu nedenle de anahtar özellik olarak ısının kaynaktan ısıtılacak noktaya kadar çizgisel bir doğrultuda doğrudan ve hava tarafından soğurulmadan minimal kayıpla ulaşabildiği çok etkin bir ısıtma sistemi olarak tanımlayabiliriz.

INFRARED IŞINIM SINIFLANDIRILMASI

İnfrared Spektrumunu ve dalga boylarına göre infrared ışınım sınıflandırılmasına bir bakalım.

İnfrared Işınım Sınıflandırması

Yukarıda verildiği gibi, elektromanyetik dalga boylarına göre ışınım spektrumu, DIN 5031 T.7 ye göre şöyle sınıflanmıştır.

100-380 nm        ULTRAVIOLE
380-780 nm        LIGHT,VISIBLE (Görünür Işık)
780-1.000.000 nm     INFRARED

Görüldüğü gibi bizim konumuz olan Optik spektrumda infrared ışınım 3 ana kategoriye ayrılır. Bunlar;

780-1400 nm            Short Infrared / IR-A
1400-3000 nm            Medium Infrared / IR-B
3000-1.000.000 nm        Long Infrared / IR-C

İnfrared ışınımlarda dalga boyu ne kadar kısa olursa havanın soğuracağı dalga boyunun o kadar dışında kalacağı için; ışınım şiddetinin, hissedilen sıcaklığın ve dolayısı ile kaynaktaki radyant / ışınımın yüzdesi o oranda fazla olacaktır.

bottom of page