top of page

Neden Solared?

Çünkü SOLARED %92 Radyant verime sahip elektrikli bir infrared ısıtıcıdır

Çünkü SOLARED in infrared ışınımında kullandığı short+medium infared ışınım toplamı % 84‘tür.

Bu oran, diğer elektrikli ısıtıcılarda maksimum %53.5 civarında olabilmektedir.
Böylece Solared özellikle dış ortam ve çok kötü izolasyon koşullarında çok önemli olan hava tarafından soğurulmadan doğrudan kişileri ısıtma noktasında diğer en yakın teknolojiden % 30 daha güçlü bir ısıtma ve ışınım sunmaktadır.


Çünkü SOLARED sadece ve sadece radyant ısıtma prensibine göre ısıtır.

Bu, diğer ısıtıcılarda ya radyant+konveksiyon ya da sadece konveksiyon şeklinde olmaktadır.
Ortam havasını ısıtarak ısınma sağlayan konveksiyon tekniğine sahip sistemlerin dış mekan ve çadır / branda tipi çok zayıf izolasyon durumunda gücünün çok yetersiz ya da hiç hissedilemeyeceği kolayca öngörülebilir.


Çünkü SOLARED in %90 güce erişmesi için sadece 1 saniye yeterlidir.

Bu süre, diğer teknolojilerde 30 saniye ile 5 dakika arasındadır.


Çünkü SOLARED hava cereyanına karşı en güçlü infrared elektrikli ısıtıcıdır.

Yine ısıtıcının sahip olduğu short / medium dalga boyuna sahip IR-A / IR-B infrared ışınım oranları ve hava tarafından soğurulmama özelliği bu imkanı oluşturan temel teknik dayanak olmaktadır. Isıtıcılardaki konveksiyon ile ısıtma yüzdesi arttıkça hava hareketliliğine hassasiyet ve ışıma gücünde ve hissedilebilme oranındaki düşüş de aynı oranda artmaktadır.
Solared ısıtıcı
Solared ısıtıcı
Solared iç detaylı görünüm
bottom of page